مدیریت شاهد و ایثارگر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه
آئین نامه کمک هزینه دانشجویان شاهد روزانه
يکشنبه 22 فروردين 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه
آموزشی
دوشنبه 23 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه اجرایی تبصره ماده66 در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان شاهد
تبصره ماده 66 در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان شاهد
چهارشنبه 20 مرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهد
آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهد
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهد
آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهد
سه شنبه 26 مرداد 1395
دانلود فایل پیوست