مدیریت شاهد و ایثارگر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 
فرم جشنواره
فرم جشنواره

 

فرم شماره یک

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی-پژوهشی

 

 

   1 ـ اطلاعات فردی:

 

 

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

جنسیت:

تاریخ تولد:

نوع ایثارگری:

شماره شناسنامه:

شماره تماس ثابت:

شماره همراه:

ایمیل:

 

ادرس و کد پستی محل سکونت:

 

 

 

   2 ـ اطلاعات تحصیلی:

مدرک

تحصیلی

دانشگاه

دوره

سال ورود

رشته تحصیلی

معدل کل

واحد گذرانده

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü     

 

آزمون جامع را گذرانده ام

ü     

 

دانشجوی پژوهش محور می باشم

فعالیت‏های پژوهشی و اجرائی:

 

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی :

 

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

 

امتیاز

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

 

3-2) مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:

 

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

 

امتیاز

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

منظور از سطح ، ملی و بین المللی است

 

 

3-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:                                                         

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

انفرادی

گروهی

مجری

همکار اصلی

سایر همکاران

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

                   

 

 

 

3-4)طرحهای پژوهشی/پایان نامه/رساله پایان یافته که به فناوری رسیده:                   

ردیف

عنوان طرح

نوع طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

 تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش بنیان (شرکت در مرکز رشد)

تجاری سازی شده 

نمونه اولیه آزمایشگاهی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

3-5 )طرحهایی که دارای ویژگی ابتکار و نوآوری هستند: (مربوط به جدول 2 آئین نامه)

ردیف

عنوان طرح

نوع طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

 تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش بنیان (شرکت در مرکز رشد)

تجاری سازی شده 

نمونه اولیه آزمایشگاهی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

 

3-6) تألیف یا تصنیف کتاب:

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ اولین چاپ

ناشر

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

امتیاز

تألیف

تصنیف

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

 

 

 

                                                                   

3-7) اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری (مورد تایید مراجع علمی معتبر):

 

ردیف

عــنوان ابتکار، نوآوری و اختراع، اثربدیع و ارزنده هنری

محل ثبت

مرجع تایید کننده

تاریخ ثبت

آیا به مرحله تولید رسیده است

امتیاز

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

 

-8) سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی و هیات مدیره انجمن علمی، داوری مقالات:

ردیف

1

 

 

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات

عنوان نشریه

امتیاز

 
 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

 

3-9) جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر:

ردیف

1

 

 

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

امتیاز

داخلی

بین المللی

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز:

 

 

 

               

   Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

فرم شماره 2

 

فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی-پژوهشی

 

مشخصات فردی:

 

نام:                                                                                کد ملی:

نام خانوادگی:                                                                     تاریخ تولد:

نام پدر:                                                                           

نوع ایثارگری:

شماره دانشجویی:

مقطع تحصیلی:

 

 

            آزمون جامع را گذرانده ام                               دانشجوی پژوهش محور می باشم.

رشته و گرایش تحصیلی:

معدل کل:

تعداد واحد گذرانده:

 

 

v     جدول امتیازات ایثارگری/آموزشی/پژوهشی

           

 

ردیف

عنوان

احراز شرایط

امتیاز

 

1

نوع ایثارگری

 

 

 

2

معدل/گروه

 

 

 

3

کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری

 

 

 

4

برگزیده جشنواره خوارزمی

 

 

 

5

برگزیده جشنواره فارابی

 

 

 

6

دارا بودن مدرک زبان،toefl  ، msrt، tolimo

 

 

 

7

طرح اقتصادی(ایجاد شرکت های دانش بنیان و تولیدی)

 

 

 

 

ردیف

شاخص

نوع یا سطح شاخص

سقف امتیاز

تعداد

امتیاز دانشگاه

امتیاز ستاد

 

1

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی

JCR

7

 

 

 

 

ISI(WOS) و Scopus

6

 

 

 

 

علمی پژوهشی (isc)

5

 

 

 

 

مقاله داغ یا مقاله پراستناد

9

 

 

 

 

علمی ترویجی

3

 

 

 

 

همایش های علمی ملی/بین المللی

2

 

 

 

 

2

طرح های پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما

مجری

10

 

 

 

 

همکار اصلی

5

 

 

 

 

سایر همکاران

2

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی/پایان نامه/رساله پایان یافته که به مرحله فناوری رسیده است.

نمونه اولیه آزمایشگاهی

15

 

 

 

 

فناوری شده

20

 

 

 

 

تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری رشد

30

 

 

 

 

3

تالیف یا تصنیف کتاب

 

15

 

 

 

 

4

اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری(مورد تایید مراجع علمی معتبر

 

10

 

 

 

 

5

سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی و هیات مدیره انجمن علمی، داوری مقالات

 

2

 

 

 

 

6

جوائز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر

داخلی

2

 

 

 

 

بین المللی

5

 

 

 

 

 

جمع امتیازات پژوهشی

 

 

                         

 

·        اسامی اعضای کمیته منتخب علمی:

1)

2)

3)

4)

 

    

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
شنبه 11 دى 1395  13:44:24

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 تير 1396  12:38:8
تعداد بازديد از اين خبر : 205
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image