اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلی
2اعظماسلامیمدیریتکارشناسی
1جعفرمحبوبیمهندسی صنایعکارشناسی
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.