فرم ثبت نام اولیه

قابل توجه دانشجویان گرامی فرم شماره یک را کلیه دانشجویان (روزانه، شبانه ، پردیس، مجازی ) باید تکمیل کنند وفرم شماره دو شامل دانشجویان روزانه وفرم شماره سه شامل دانشجویان شبانه ، پردیس ومجازی می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹