اخبار

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی تهران

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی تهران

اردوی یکروزه زیارتی - سیاحتی تهران به شرح زیر برگزار می گردد ۱-زمان پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ -ساعت حرکت ۶:۳۰ صبح از محل دانشگاه وبرگشت ساعت ۱۹ از تهران ۲-مقصد: تهران بازدید از کاخ موزه سعد آباد-عزیمت به پارک ارم- زیارت امام زاده صالح ۳-هزینه ثبت نام برای هر نفر ۱۵۰/۰۰۰هرار ریال می باشد که به هنگام ثبت نام دریافت می شود ۴-اردوی مذکور به تفکیک برادران وخواهران برگزار می شود ۵-اولویت ثبت نام ملاک شرکت در برنامه است ۶- در صورتیکه تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد اردو برگزار خواهد شد . ۷-علاقمندان به شرکت در برنامه لازم است سریعا" جهت ثیت نام وحداکثر تا تاریخ ۹۷/۹/۱۰به مدیریت شاهد وایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.

ادامه مطلب